HARMONOGRAM REKRUTACJI

W terminie od 23.06.2017 godz. 8.00 do 26.06.2017 godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły I wyboru świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym. Należy również w miarę możliwości wprowadzić swoje oceny i wyniki egzaminu do systemu elektronicznego. W przypadku problemów przyjdź do nas, pomożemy.

W dniu 29.06.2017 godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

W terminie od ogłoszenia listy zakwalifikowanych do 06.07.2017 godz. 15.00 należy dostarczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki. 

W dniu 07.07.2017 godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły.