Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczennic

Troje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Są to Justyna Musiał z klasy 4DP Liceum Ogólnokształcącego, Julia Jaros z klasy 3i Technikum Informatycznego oraz Martyna Niżyńska z klasy 4IG Technikum Informatycznego. Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 11:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Sikorskiego 107. Naszym uczennicom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest co roku uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w swojej szkole otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.