ERASMUS+ "CODING DIGITAL EDUCATION GAMES

Nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły w dniach 19-25 września 2022 roku przebywają we włoskim słonecznym VASTO w ramach projektu ERASMUS+ "CODING DIGITAL EDUCATION GAMES". Nasi Kodersi pogłębiają naukę programowania w języku CONSTRUCT.

Koordynatorami projektu są: p. Maciej Witczak i p. Radosław Ugrynowicz. Kraje partnerskie w projekcie to Turcja, Włochy i Portugalia.