Egzaminy poprawkowe rok szkolny 2021/2022

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbywają się w dniach 24, 25 i 26.08.2022.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022

24 sierpnia 2022 r. – język polski, godz. 9:00 

 

25 sierpnia 2022 r. – matematyka, chemia godz. 9:00

 

26 sierpnia 2022 r. – biologia, język angielski, godz. 9:00

 

Szczegóły w sekretariacie szkoły oraz w gablocie dla uczniów.

 

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE - dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów w roku szkolnym 2021/2022.